فرازونشیب زندگی طلبگی ما(همنفس طلبه)

هم قدم تا خدا آباد

همنفس طلبه

طبقه بندی موضوعی

آهای گربه دزدها ، حواس ما به شما هست ...!!!

دوشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۶ ق.ظ

صفحات تاریخ را اگر تورق کنی در می یابی که ، تاریخ این مرز و بوم هرگز خیانت هیچ خائنی را تاب نیاورده است و هیچ خائنی هرگز عاقبت به خیر نشده است . 

لذا حالا که برخی بر اسب مراد سوارند باید بدانند که دیری نمی پاید که این اسب سرکش با همان سرعتی که آنها را بر پشت خود سوار کرد به حول و قوه ی الهی ، آنها را به زمین خواهد کوبید تا سیه روی شود آنکه در او غش باشد ....


من چوب را بلند کردم ؛ تا گربه دزدها حساب کار دستشان بیاید ....


والعاقبه للمتقین ....

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۲۰
سیده طهورا آل طاها