فرازونشیب زندگی طلبگی ما(همنفس طلبه)

هم قدم تا خدا آباد

همنفس طلبه

طبقه بندی موضوعی

آقای رئیس جمهور نترسید ... پس شجاعتتان کجا رفته است ؟! یادتان رفته که ایرانی شجاعتش را از عباس علمدار به ارث برده است ؟!


آقای رئیس جمهور وحشت نکنید ... محکم باشید .


دوست داشتیم وقتی آن خبرنگار خارجی از شما پرسید : " رهبرتان ، آمریکا را شیطان بزرگ می داند . آیا شما هم آمریکا را شیطان بزرگ می دانید ؟" محکم و بدون ترس ، بدون لرزش صدا ، بدون لرزش دستهایتان ، با صلابتی حیدری می گفتید : " بی شک ، بدون تردید من به عنوان رئیس جمهور ایران زمین ، به تبعیت از رهبرم ، آمریکا را دشمن درجه اول و یک شیطان بزرگ می دانم ..."


اما .... افسوس .... شما اینها را نگفتید .آقای رئیس جمهور ... پاسخ شما مرا در برابر دخترانم شرمنده کرد و غرور ملی ام را زیر سوال برد.


 

موافقین ۲۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۰۳
سیده طهورا آل طاها