فرازونشیب زندگی طلبگی ما(همنفس طلبه)

هم قدم تا خدا آباد

همنفس طلبه

طبقه بندی موضوعی

آهای اهل زمین ، به هوش باشید ....

جمعه, ۳ مهر ۱۳۹۴، ۰۵:۰۵ ب.ظ
آهای اهل الارض ، به هوش باشید که حاجیان به رسمِ ادب ، خود قربانی شدند ....
نفرین به سگهای هار وهابیت ، بریده باد دستان پلیدی که تا آرنج به خون بی گناهان آغشته است .

حج امسال به مدد بی کفایتی و حماقت آل سعود ، رنگ خون گرفت تا تاریخ بداند ، آل تزویر و ریا و نکبت ارمغانی جز مرگ و نیستی برای اهل زمین به یادگار نخواهد آورد .

عید قربان امسال به همت نادانی و رذالت آل منحوس وهابیت ، رنگ عزا گرفت تا همگان بدانند ، پیروان ابوسفیان آیینه تمام نمای شیطان است .

عرفه ی امسال به همت بالا و تلاش بی وقفه ی مشتی سفاک به شیون نشست تا دنیا بداند ؛ حکومتی که با حمایت دولت نحس و نجس منطقه ، اسرائیل و شیطان اعظم ، آمریکا تربیت و تجهیز شود ؛ پیامدی جز تباهی نخواهد داشت .


موافقین ۱۳ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۰۳
سیده طهورا آل طاها