فرازونشیب زندگی طلبگی ما(همنفس طلبه)

هم قدم تا خدا آباد

همنفس طلبه

طبقه بندی موضوعی

شب اول محرم .......

شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ

محرم هنوز تمام نشده است . امروز دومین روز از محرم است . مگر غیر از این است که فاجعه ی کربلا از فتنه سقیفه شروع شد ؟ مگر غیر از این است که دستانی که در سقیفه با کودتاگران بیعت کرد سالها بعد از آستین شیطان به در آمد و قربه الی الله بر پسر پیامبر شمشیر فرود آورد ؟ مگر غیر از این است که آتشی که ازخیمه های آل الله بالا رفت همان آتشی بود که درب خانه ی وحی را سوزاند؟ مگر غیر از این است که ریسمانی که برگردن سجاد آویخته شد همان ریسمانی بود که برگردن امیرالمومنین علی آویخته شد ؟ و مگر غیر از این است که فرمود : برای ما اهل بیت روزی مصیبت بار تر از عاشورا نبود مگر روز سقیفه و هجوم به خانه ی امیرالمومنین و آتش زدن درب خانه و قتل محسن ..

پس ....

محرم هنوز تمام نشده است . امروز دومین روز محرم است . جماعتی که به سرکردگی رئیس کودتا، درب خانه ی ولایت را به آتش کشیدند همان جماعتی بودند که تا یک هفته ی قبل ملاقات با علی و زهرا را باعث افتخار خود می دانستند.

محرم هنوز تمام نشده است . امروز دومین روز محرم است .

*********************************************************************

دخترک وارد مترو شد . با موهایی که از دو طرف شالش آویزان شده بود . 

دخترک وارد مترو شد . با لبهای سرخ . با گونه های رنگین . 

دخترک وارد مترو شد . با چیزی که به بلوز شباهتش بیشتر بود تا مانتو . با ساپورتی که ساق پاهایش را به رخ همه می کشید .

دخترک وارد مترو شد . اما جلوتر که می رفت اوضاع را غیر عادی تر می دید. صدایی می آمد . صدای مویه های یک زن . صدا جوان به نظر نمی آمد . جلوتر رفت . جلوتر و باز هم جلوتر. درست بود . صدا ، صدای مویه های یک پیرزن بود. مویه ها بلند و بلندتر می شد . زنها اطراف پیرزن را گرفته بودند. هرکس چیزی می گفت . صدایی می گفت : از دست گرانی است . امان از گرانی و اجاره خانه ها. صدایی دیگر ادامه داد : از دست بی وفایی اولادش گریه می کند امان از این بچه ها. صدایی دیگر ... دخترک جلو رفت . جلوتر... مقابل پیرزن ایستاد. پرسید : مادر چی شده ؟ پیرزن نگاهی به دخترک انداخت . انگار که داغ دلش تازه شده باشد . چادر به صورت کشید و باز گریست . دخترک از میان صدای گریه های پیرزن می شنید : عزیز دل مادر . پسرگلم . عصای دستم . دخترک غصه خورد . پرسید : در عزای پسرتان گریه می کنید ؟ پیرزن سری به علامت تایید تکان داد. دخترک پرسید ؟ کی از دنیا رفتند ؟ پیرزن گریه هایش را خورد و پاسخ داد : سال 63 . توی جبهه . دخترک جا خورد . پرسید از سال 63 تا حالا...؟! تازه امروز یادتان افتاده که برای پسرتان عزاداری کنید . پیرزن نگاه عاقل اندرسفیهی انداخت و گفت : پسرم وصیت کرده بود که برای شهادتش گریه نکنم . برایش عزاداری نکنم . اما هروقت که دیدم حیا میان دخترانمان مرده . هر وقت که دیدم غیرت میان مردهایمان خشکیده. هروقت که دیدم کوچه و خیابان پر از بی حیایی و بی غیرتی و بدحجابی است می توانم برایش عزاداری کنم .

حالا وقتش شده دخترجان . وقت آن رسیده که برای پسرم عزاداری کنم . بعد انگار چیزی یادش آمده باشد دوباره مویه را از سر گرفت .

دخترک عقب عقب رفت . گامهایش را سریعتر کرد. با کف دستانش لبهای سرخ شده اش را پاک کرد. می خواست نام شهید را بپرسد اما جرات نداشت .

دخترک از مترو بیرون آمد . پله ها را رو به بالا دو تا یکی می کرد . می رفت . شاید به ملکوت ....

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۲۱
سیده طهورا آل طاها

نظرات  (۳۵)

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

الاستنصار

*** ****** ***** *** ***** *** *** ***** ******** ***** ****** ******* *** ***** **** *** ***** ***** ******* ******* ******** *** *** ***** ** ***** **** **** **** **** **** **** ***** **** **** ** ****** ******* **** **** ****** *** ****** *** ****** **** *** ***** ****** ***** ***** ******* ****** ** ******* **** ** *** *** ***** ******* ***** ***** ***** ****** ***** ******* ****** ** *** *** ******** **** *** ********

*** ***** *** ****** *** *** ***** ******* **** ***** *** **** **** **** **** **** **** ******** ***** ***** **** ***** ** ***** ******* ****** ******* ****** ******* ** *** **** ***** ** *** ****** **** ****** *** *** **** **** *** *** *****

************

** **** ***** ** * ** ***** ***** **** ******** ****** ** ******** ** ***** ****** * ***** ** ********

** **** ***** ** * ** *** **** ******** ****** * ****


****** ***

*** *** *** ** ***** *****

***** *** ***** ******** * ***** *** **** **** **** **** **** **** ***** ** **** ** ***** ***** ****** ***** ********** * ***** ***** ****** ******** * ** *** *** ***** **** ** *** ***** ** *** ***** ** **** ****** ******* *****

****** ******

****** *** *** ******* *** ********** *** **** ******** ***** ******* **** ***** *** ** ****** ** *** ******** **** ******* ***** ** ******* **** *** ******* ***** ***** *** *** **** ******* ** ******** *** ** ****** **** *** ** *** **** *** **** ****** ***** **********

*** ****** *** ** **** ***** *** ***** *** **** *********

**** ******

**** **** ****** ****** ******** ***** ** ***** **** ******* *** ***** ************ **** *** *** ****** ******* ***** **** ** ****** ***** ****** **** **** ***** ** *******

************

** ******* ********* **** ****** ********* ***** ***** ** ******** ** ***** *******

** ********* ***

** ******* ********* *****

** ***** ******** *** * *** * ******* *********** ******

** ******* ******

** ******* ***** * ****** **** ******* ******

** ********* ****

**************************************

****** ******

**** *** ***** ** *** *********** ** *** ******* **** ****** *********

*** ****** **** *** ******* ***** **** ** ****** ******* ******* ** ***** ***** ********* **** *** *** ***** ***** ** ***** *********** ******* *** **** *********** **** ** ******** ******** ** ********** ** ********* *********** ************************* ***** * ****** ****** ************

*** ****** ***** ***** *************

***** *** **** *****

* * *** ** ********** * * **** ** ********** * * ********

************

** **** ***** ***

** **** ***** ****

** ***** ******** ***** * ****

** ***** ******* ****** ** *******

** ********* ***** * ********* *** * ****

** *** *** ******** **** * ********* ***

** ******** ** * ***

** ***** ******* ******

** *** ******* ******

*** ****** ****** * ***** ***** ****** ** * **** ****** ***** * ***** ******* ***

*** ***** ******* *** * ****

*** **** ******* ***

*** **** ****** *** *** *** ** ****** *****

*** ***** ******** **** * *** *** ******** **** * **** * ***** ***** ****** ** * ********* *** * **** ***** *** * **** ****** ***** * ******** ** * ** * ******* ******* *** * *** * **** ******** ******* *** * ******

*** ***** ******** ***** * *** * ***** ***** ****** ** * ****** *** * **** ***** ** * ******* ******* *** * *** * *** * ***** ******* ** * **** ******** ****** * *** * ******


***** ****** ** ***** **** *** ***** ***** ****

***** **** ***** *** **** ** *** ** ***** ******* * ***** *** **** *** ***** ** *** ****** **** *** ***** *** ***** ***

***** **** ** *** **** ***** ***** *** ** ** ****** ***** ************ **** ****** *** **** ** **** ** ****

*** ***** **** *** ** *** ** ******* ******* ** *** ** ***** **** ******** **** ****** **** ** ***** ******* * ** ***** ** **** ***** ***** ***** **** ** ** *** *** *

***** ***** ***** ***************************** ** ********* ************ **** ** ******* * ***** ** ******** ** **** * ****** ************* ****** * ******* ** ***** ** *****

پاسخ:
اتفاقا بنده از بیشتر از هر چیز از شنیدن همان سه روز حاکمیت حضرت امیر تعجب که چه عرض کنم شگفت زده شدم . همین بود که وقتی با استاد مطرح کردم چنان متعجب شدند که سابقه نداشت . بله بنده هم در جریان آن سه روز مظلوم نمایی شیخ سقیفه قرار گرفته ام .
حقیقتش من گمان کنم تنها چیزی که بنده و شما در این مسئله ی علمی بر سر آن توافق نداریم همان تاریخی است که شما برای تاریخ ارتحال پیامبر نقل کردید و گرنه با توجه به آنچه من از نوشته های شما برداشت می کنم تماما مو به مو بر سر باقی مسائل توافق هست . احتمالا بنده بد منظور خودم را رسانده ام و شما دقیقا متوجه منظور بنده نشده اید . خوب کاری کردید که اصل مستندات را نوشتید چون بامطالعه آن متوجه شدم تنها مسئله اختلافی همان تاریخ ارتحال است ولاغیر. 
لذا از اینکه احتمالا نتوانستم منظور خودم را خوب برساندم عذرخواهی می کنم .به هر حال اشاره ها به این مسائل باعث شد که واقعه شهادت حضرت صدیقه برای اهل خانه ما از دیروز زنده شود . مراجعه بنده به روایات دیشب خانه ما را در عزای حضرت صدیقه فرو برد . این مطالب بانی مجلس روضه دیشب ما بوداشکهای دخترم و مصیبت خوانی کودکانه اش ... اما فقط خدا می داند که این یکی دو روز این یادآوری ها با دل اهل خانه ی ما چه کرد. لا یوم کیومک یا اباعبدالله .. اجر شما با حضرت صدیقه . موید باشید
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
** ***** *** *** ***** **** ****** ****** **** ** ***** ** ******* * ** *** ****** ** ** ** **** *** ** ********* ** **** **** **** ** * ** ****** ** ****** **** ** * *** **** *** ** ** *** **** ***** *** **** ** ***

** **** ** *** *** ** **** *** ***** **** **** ** ** *** *** ** *** ***** *** **** ** **** **** **** * ** **** *** ** ** ***** *** *****
** ** *** ** ***** ** **** ** ****** ***** **** **** * **** ** **** *** * *** ** ***** *** *** ** **** **** **** * *** ** ****** ***** ***** *** *** * ***** ***** ** *** **** **** ** **** *** ***** *** ** ***** ***** ****** *** ** *** **** **** **** **** ** *** *** **** * *** ** ** ** ***** ** **** ** **** **** ****** ******  **** *** **** **** ** **** ***** ***** **** ***** ***** * **** ***** ****
**** *** **** ** **** ***** *********** *******

****** ******

*** *** **** ******** ***** ******* ** *** **** **** **** **** **** **** ***** **** ** ***** *** *** **** **** **** **** **** **** **** ********* ****** **** ***** ** *** **** ******** ** ********* *********** * ************ *********** ************ ********* **** ** *** ******** * ****** ***** ** **** *** ******* ******* ******* ***

************

** ***** ******** *** * ****

** **** ******* ***** * ********* ***** * *** ***** ****

** ***** ******* ******

** ******* ****** ***** **** ** ***** *******

** *** *** ******** *****

** ******* ***** * ****** **** ******* ***** * **** ***** ******* ** ****** ******** ******

** *** *** ******** *****

** ****** ******* ***** * ***** ******* ******


****** ***

****** ****** ******** *** ******* **** ******** ***** *********** *** **** *** *** ****** ** ***** *** **** ******** ***** ******* ****** *** *** ******** *** ****** *** **** *** ****** ******* ***** **** ***** ***** ***** ** **** **** ******** ***** ** ***** **** ****** ** **********

**** ***** *** ** ***** *** **** **** **** ** ***** ***** ** ***** ******* ******** ****** **** ****** *** **** *** ***** ******* **** ****** *** ***** **** **** ***** ****** ******* ****** ***** **** ** ***** ****** ***** ** **** ***** *** **** ** ***** ********* ******* *** *** **** ** *** **** ***** ******** *** *** **** ***** ***** ****** ****** *** **** *** ***** ****** **** **** *** ***** *** ********** ******** ***** *** *** *** **** **** *** *** **** ********* **** ** *** *** *** **** *** ** *** **** ***** ******* **** *** **** *** **** **** *** ***** ******** * *** **** **** ***** *** ***** **** ******* *** ***** *** ***** ** ******** ******** *****

************

** ****** ****

** *** *** ******** *****

** *** *** ******** *******

** ***** ***** ****** **** **** ***** *** ** ****** ****** **** *** *** ****** ****** ****** ****** **** ******* ***** * ****** **** ******* ***** * *** *** ******** ***** *** ** * **** * ** * ********* **** ***** ** ****** ****** *** ****** **** ****** **** ******** ***** ********* *** ***** ******* ** **** **** * *** ***** ** **** **** *** ******* ** **** ** *** *** ******* ***** ****** *** ***** ******* ******* **** ***** ******* ** ****** ******* ********* *** * ********* **** ********* ** *** ***** *** *** ***** ****** **** **** *** *** *** ** ****** **** ***** *** ****** ***** ********

** ** **** *** *** ****** ****** *** **** **** *** *** ****** ** ***** ** *** ****** **** ******** ***** ******* **** **** ******* ** **** ***** ****** ******* *** *** *******

پاسخ:
اینکه این پست به این عنوان نامگذاری شد صرفا یک نامگذاری ادبی نبود . ما روایاتی از معصومین داریم دال بر اینکه شروع واقعه محرم از زمان رحلت پیامبر بوده . و کدام عقل سلیم و ذهن بیدار و جان حقیقت طلبی است که این ادعا را انکار کند ؟ مگر غیر از این است که اگر جسارت سوزاندن خانه وحی نبود هرگز جسارت سوزاندن خیام آل الله در عاشورا پدید نمی آمد ؟ اگر نبود دستی که صورت حضرت صدیقه را به ضرب سیلی کبود کرد هرگز دستی بوجود نمی آمد تا بتواند بر صورت زنان اهل حرم نبوی در روز عاشورا فرود بیاید اگر نبود ریسمانی که به گردن مولا افکنده شد هرگز نبود غل  و زنجیری که بر دست و گردن سجادعلیه السلام آویخته می شد .
شروع تمام دردهای ما از رحلت نبی مکرم اسلام بود. این فقط ادعای حقیر نیست که من این ادعا را از تاریخ واز همه بالاتر از احادیث و روایات برگرفته ام . حتما شما از صحیفه ی ملعونه ای که توسط سران کودتا بعد از واقعه غدیر نوشته شد خبر دارید . و حتما روایت امام صادق را خوانده اید که فرمود:بعد از صحیفه ی ملعنونه در علم ازلی خدا مقدر شد قتل امام حسین در کربلا" آیا راه محرم از فاطمیه نگذشته است ؟؟!
اما بعد ....
عرض کردم که مشهور مورخین از شیعه و سنی به تاریخی که شما عنوان فرمودید قائل نیستند . نه اینکه این تاریخ ذکر نشده باشد ، ذکر شده اما این تاریخ مشهور نیست. 
بله بنده هم عرض کردم تعدد هجوم بوده . سه هجوم انجام شده که هجوم آخر منجر به مضروب شدن حضرت صدیقه و شهادت محسن شد . 
شماباز هم درست می فرمایند حضرت صدیقه بلافاصله بعد از مضروب شدن به شهادت نرسیدند مدتی بعد بر اثر آلام وارده و ضربات متعدد ناشی از هجوم به شهادت رسیدند.
درست می فرمایید بعد از رحلت پیامبر حضرت مولا به مدت سه روز به جمع آوری قرآن پرداختند . زمانی هم که شبانه همراه حضرت زهرا و حسنین به شهادت ابن قتیبه دینوری سه شب برای اتمام حجت راهی خانه مردم شدند حضرت زهرا سالم بودند .
ببینید : روز دوشنبه صبح حال پیامبر وخیم شد . و رحلت کردند . روز سه شنبه حضرت امیر ایشان را غسل دادند و کفن کردند و بر پیامبر نماز خواندند بعد هر 5 نفر می آمدند و نماز می خواندند و می رفتند پیامبر شبانه دفن شد روز جمعه حضرت علی همراه قرآن جمع آوری شده آمدند .از آنجاییکه از روز دوشنبه تا جمعه اهل سقیفه مشغول بیعت گرفتن بودند شبها حضرت مولا به همراه حسنین و حضرت صدیقه به درب خانه انصار و مهاجرین می رفتند.
 روز شنبه هم هجوم آوردند به درب خانه حضرت . که نهایتا منجر به آن وقایع تلخ شد . همه اینها تنها چند روز بعد از ارتحال پیامبر بود.در بحارالانوارص 174 به نقل از فضه امده حضرت زهرا 7 روز در عزای پدرشان نشستند و روز هشتم قرار از دل فاطمه بیرون رفت (معلوم می شود حوادث ناگوار سران کودتا باعث بی قراری ایشان شده) همراه عده ای از جمله مخدرات حرم و حسنین راهی مزار پیامبر شدند در حالیکه ضجه می زدند کیفیت راه رفتن ایشان بعد از تحمل ضربات به گونه ای بود که توجه مردم جلب شده بود تا جاییکه نقل شده بعضی از زنان با دیدن حالات ایشان مدهوش شدند ایشان در کنار مزار پدرشان به شکایت از اهل سقیفه پرداختند و شب هنگام به منزل بازگشتند. بنا بر گواه شاهدان تمام وقایع تنها چند روز بعد از ارتحال پیامبر بود 
در واقع تمام حرف بنده این است که تاریخ ذکر  شده توسط شما برای تاریخ ارتحال پیامبر معروف و مشهور مورخین شیعه و سنی نیست و اینکه درست است که شهادت حضرت زهرا مدتی بعد از ارتحال پیامبر بوده اما وقایع هجوم به خانه وحی و مضروب شدن ایشان تنها چند روز بعد از ارتحال پیامبر بوده. 
منابعی هم که ذکر فرمودید حرف بنده را نفی نمی کند اتفاقا تماما همانها را تایید می کند.
البته من چون منبع اصلی دیدم شاید در دسترستون نباشه لینک دادم و اطلاعات این لینک رو دیدم و تقریبا صحیح بود
البته رجوع کنید
بنده عادت ندارم بدون سند صحبت کنم

پاسخ:
هو العلیم . مطلب مطروحه ی شما بتاریخ امروز با دکتر قنبری مطرح شد .همان طور که می دانیم و می دانید هستند کتب روایی و حدیثی که بسیار هم برای اهل شیعه و اهل فن معتبرند لاکن بنابر اذعان نویسنده ی خود این کتب بعضا" در مقدمه ، این کتب تجمیع تمام احادیث یا روایاتی است که تا آن تاریخ جمع آوری و به دست نویسنده آن کتب رسیده است . چنانچه نویسنده محترم و معتبر یکی از همین کتب می فرماید تمام تلاش من در جمع آوری احادیث بود تشخیص معتبر بودن یا نبودن این احادیث به عهده ی آیندگان است هدف از تجمیع این احادیث صرفا از بین نرفتن آنها و نگهداری از آنان است ... 
 آنچه در ذیل می آید چکیده ای از بیانات ایشان می باشد :
در میان کتبی که به نقل تاریخ اهل بیت و صحابه پرداخته اند بعضی کتب هستند که به تجمیع آرا و نظرات و اقوال مختلف از یک حادثه تاریخی پرداخته اند بدیهی است که تاریخ شهادت ها یا ولادت ها هم از قاعده این کتب مستثنی نیستند . اگر دنبال این تاریخ های مذکور و اقوال مختلف باشیم باید گفت که دامنه ی وسیع و گسترده ای است که ممکن است در پاره ای از موارد جز اتلاف وقت ثمره ی دیگری نداشته باشند هر چند نباید این میان از شیطنت های برخی اغیار در ذکر این اقوال مختلف تاریخی در بیان تاریخ شهادت های یا غیره غافل شد . به طور مثال تصور کنید اکنون همه بر تاریخ ذکر شده در مورد اربعین حسینی و یا عاشورای حسینی متفق القولند همین اتفاق چه در شیعه یا سنی یا مذاهب دیگر باعث پرشور برگزار شدن مراسم مربوط به این ایام می شود حالا اگر این اتفاق نظر نبود و نظرات و اقوال پراکنده و متعدد بود آیا می شد به این میزان از شور رسید ؟ باید توجه داشت که بعضی از این اختلاف نظرها ممکن است دلایلی از این دست هم داشته باشد تا بتواند از میزان حرارت ناشی از آن اتفاق بکاهد . لذا تاریخ مذکور که ذکر شده در برخی اقوال هست اما بسیار ضعیف و غیر قابل استناد است و قول مشهور نزد شیعه و سنی همان نقل مشهور است . و اما بعد ... سه هجوم به منزل وحی صورت گرفت که به نقل از مشهور مورخین از شیعه و سنی تنها 6 یا 7 روز بعد از رحلت نبی مکرم اسلام بود . اینقدر این قولها معروف و مشهور و غیر قابل خدشه هستند که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد . در واقع هجوم سوم که منجر به شهادت مظلومانه ی محسن ابن علی و مضروب شدن حضرت صدیقه ی طاهره شد تنها چند روز بعد از رحلت پیامبر است در عصر روز هفتم یا غروب روز هشتم بعد از رحلت پیامبر بود که حضرت صدیقه با وجو آلام و درد فراوان ناشی از هجوم و ضربات متعدد روحی و جسمی به همراه جمعی از مخدرات و پسرانشان در قالب هیاتی به سمت مزار پدر بزرگوارشان رفته و در حالی که خودشان را روی قبر انداخته بودند با فریاد و فغان از هجوم و هتاکی به منزل وحی به پدرشان شکایت می برند . واقعه به قدری هولناک بود که برخی از مخدرات با دیدن بی قراری ایشان بی هوش می شوند که همه اینها و خطابه ی حضرت در آن روز همه موجود است . به نقل از فضه این واقعه چند روز بعد از رحلت پیامبر رخ داد و کاملا معتبر و مشهور و معروف است . اما بعد.... ادعای مذکور مبنی بر به دست گرفتن حکومت سه روزه توسط مولا کاملا" عجیب است و بنده تا بحال در هیچ یک از کتب و اقوال معتبر به چنین ادعایی نرسیده ام . 
مطلبی که خواندید پاسخ محکم و کاملا دقیق ایشان بود اما صحبت بنده این است که واقعه ی سقیفه اصلا یک مسئله یک روزه نبوده بلکه یک کودتایی بوده که حداقل استارت آن را می توانیم بگوییم از جنگ احزاب همزمان با طرح ترور پیامبر توسط سران کودتای سقیفه بوده در واقع هنگامی که حضرت رسول در بستر بودند کار تمام شده بود همه چیز کاملا حساب شده و از روی نقشه قبلی بوده . من جدا پیشنهاد می کنم که حضرتعالی علیرغم احاطه و تسلطی که به علوم دینی دارید مطالعات جامع تری در تاریخ اسلام خصوصا بخش مربوط به جنگ احزاب تا تاریخ منع حدیث داشته باشید . بدیهی است که الحمدلله اطلاعات و دانسته های حضرتعالی به قدری است که بنده باید در مکتب دانش شما تلمذ کنم و آنچه ذکر کردم نه از روی جسارت که تنها دانسته های بنده از محضر اساتید مسلم تاریخ اسلام و علم امامت شناسی است . 
شما در واقع بدون سند مطلبتان را ارائه ندادید اما باید بدانیم که ذکر مسائل تاریخی خصوصا مسائلی از این دست نیاز به تورق کتب تاریخی معتبر و ادله متقن دارد کتب زیادی از گذشته تا حال باید بررسی شود نمی شود تنها با رجوع به یک یا دو کتاب معاصر نتیجه گیری کرد و کلا سرنوشت تاریخی یک واقعه را دستخوش تغییر و دگرگونی نمود . خوب است که کتابهای مختلف از شیعه و سنی از گذشته تا حال همه مطالعه و نسخه برداری شود از محضر اساتید تاریخ اسلام بهره برداری شود و در نهایت یک جمع بندی صورت بگیرد . مسائل تاریخی را اگر بخواهیم درست و از روی امانت داری نقل کنیم باید با وسواس و دقت بیشتری عمل کنیم و صرف مراجعه به دو کتاب معاصر که ممکن است اقوال مختلف و جمع بین اقوال قوی و ضعیف را ذکر کرده باشد رسم مطالعه ی تاریخی و نقل قول تاریخی نیست و ممکن است به اصل امانت داری تاریخی خدشه وارد کند .و العاقبه للمتقین ... موید باشید 
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
*** **** ** ******
***********************************

**** ***** ***** ***** **** ******* ** **** **** **** ****** *** **** **** **** ****** ****
 ******* **** *** **** ****** ** ******** **** ** **** **** ** *** ******* ** ** *** ***
*** ***** ****** *** ** *** *** ** *** **** ** **** *** **** ***** * ***** ** **** ** ***** * ***** *** **** **** *** ****
***** ** *** **** **** ************ **** ****** ** *** ** ***** **** ** **** * ***** ***** ** ** ***** **** * ******* * **** **** * ***** *** *** ***
**** *****
پاسخ:
خوشبختانه موقعیت فراهم شد تا فردا ان شاالله از محضر استاد تاریخ اسلام بهره ببریم . اگر عمری باقی بود این مسئله را از ایشان خواهم پرسید ضمن اینکه اصولا به لینک های مجازی اعتماد ندارم یاد گرفته ام به جای تکیه بر اطلاعات مجازی در مسائلی تا این اندازه حیاتی و مهم ، به منابع معتبر و اساتید حی و حاضر مراجعه کنم.
حاکمیت سه روزه حضرت امیر ؟؟؟!!!! 

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
****** ** **** *** ******* ****** ******* ******* 
*** ***** ***** **** ********** ******* *** **** **** **** ** **** ***
* **** **** ** **** *** ****** **** **** **** ****** ** *** *** ** **** ******
***** ** **** ***** ***** ****** *** **** **** ** *** **** **** **** ****** **********
**** *****
*** *** ** ** ***** ***** ****
پاسخ:
بنابر صلاحدیدتان متن کامنت شما عمومی نشد اما ....
بنابر کدام روایت معتبر و از کدام منبع روایی چنین تاریخی را ذکر می کنید ؟؟! با توجه و رجوع به منابع و اشخاصی چون ابن ابی الحدید- طبری در کتاب امم و رسل- مجمع البیان - سیره نبوی ابن هشام- مرحوم علامه مجلسی - تاریخ یعقوبی - ابن جوزی در تذکره الخواص - ابن قتیبه دینوری در امامه و السیاسه - جوهری و بسیاری از منابع و اشخاص دیگر که الان مجال ذکر همه ی آنها نیست هم در تاریخ و هم اینکه این مسئله هولناک تنها چند روز بعد از شهادت حضرت رسول اتفاق افتاد ذکر شده است و قابل خدشه نیست . 

بانو جان اگر نتونم همسرم رو به دادن خمس راضی کنم.ایا درسته که خودم نز حساب و کتاب پولاش سر دربیارم و خمس رو بدم؟

پاسخ:
در این مورد باید از دفتر مرجعتان کسب تکلیف کنید من در جایگاهی نیستم که بتونم حکمی در این باره صادر کنم
به نظر من مشکل حجاب خیلی عمیق است. شاید یکی از عمده ترین دلایل بی حجابی تکنولوژی ها باشند که دنیا رو کوچیک کردند، خوب وقتی یک نفر هر روز از ماهواره و اینترنت افراد بی حجاب می بیند چه انتظاری هست؟ اگر هزاران شهید هم همچی وصیتی می کردند اصلا به گوش این آدم نمی رسد! چگونه برسد؟ از چه کانالی؟!
نکته بعد هم مردان هستند. من دوستی داشتم که قبل دانشگاه خیلی با حجاب بود. بعد ازدواج با درخواست های مدام همسرش کم کم بی حجاب شد، اول جلوی برادر شوهر با این بهانه که همسر می گفت این برادرم است! بعد با این بهانه که من الان شوهر دارم به کسی چه کار دارم؟! بعد به این بهانه که فکر نکنند من و شوهرم با هم مشکل داریم... بعد .... تا اینکه کلا عکس بی حجابش رو زد به دیوار هال... جالب اینکه هم زن و هم شوهر هر دو فرزند شهید بودند!
بعد هم دین از جنبه های مختلفی در جامعه خراب شده. به نظر من وقتی یک نفر نیازهای اولیه اش (عمدتا مادی) از زندگی برآورده نمی شود، باید خیلی ایمان قوی داشته باشد که دیندار بماند.  مخصوصا جوان. فکر کنید جوانی که دلخوشی در زندگی ندارد (منظورم کار خوب و ازدواج و غیره است.) مخصوصا اینکه می بیند می توانسته کار داشته باشد، می توانسته پول داشته باشد، اما به دلیل کار نابلدی برخی مسئولین امر به اینجا رسیده. بهش بگوییم خودنمایی هم نکن. خوب این نیاز دارد به خودنمایی. نمی دونم، اینقدر همه چی پیچیده است که نمیشه به این راحتی نظر داد.
از طرف دیگه گرچه میگن خیلی مشکلات از بی حجابی و بی عفتی به وجود میاد که درست هم هست، اما شاید خود این بی حجابی و بی عفتی و خیلی مشکلات دیگه به خاطر پول های غیر حلال باشد، نمی گم حرام اما حداقل شبهه ناک، مثل انواع وام های بانکی، کم کاری، دزدی،‌ رشوه، ... که در همه اقشار جامعه زیاد شده... مخصوصا کم کاری،‌چون پول حلال ناخودآگاه با خودش نور داره.

سلام بانوجان .خوبین؟خیلی خوشبینانه بود.کاش دخترای بدحجاب جامعه حرفای شهدا و امر به معروف ها باعث تلنگرشون بشه.حیف....

بانو یه سوال از خدمتتون دارم.


همسرم اهل روزه و نماز هست.بسیار ادم مقیدی در ارتباط با نامحرم هستن.خلاصه بیشتر واجبات رو تا اونجا که دیدم انجام میدن و از محرمات دوری میکنن.

خیلی هم به مردم پول قرض میدن و اصلا ادم خسیسی نیستن.ولی نمی دونم چرا به خمس اعتقادی ندارن.میگن تو قران اومده که غنایم جنگی فقط خمس دارن و با اینکه مرجع تقلیدشون هم مثه همه مراجع خمس رو واجب میدونه ایشون قبول نمی کنه.بارها باهم بحث کردیم ولی بی فایده بوده.من دقیقا نمی دونم ایشون چقد درامد داره و چقد پول ته حسابشون میمونه که خودم خمس رو پرداخت کنم.الان وظیفه من چیه بانو؟

میدونم سرتون شلوغه یه سوال دیگه هم دارم.ما برای خرید خونه مون از کسی پول قرض گرفتیم و بعد مطمین شدیم که پول حلال نبوده.الان که قرض اونو پس دادیم بازم به خونمون حس خوبی ندارم حس میکنم با پول حرام خریداری شده.ایا خونمون مشکلی داره؟


پاسخ:
سلام عزیزم.از آنچه گفتید بی نهایت متاسف شدم. 
براساس روایت کتاب مقدس بخش عهد عتیق حکم و دستور خمس در زمان حکومت یوسف نبی به عنوان عزیز مصر و د ردوره سلطنت فراعنه ا جانب خدا به یوسف نبی صادر شد د ردوره هفت ساله برکت پیش از دوره هفت سال قحطی خداوند فرمان داد تا مردم از محصول مزارع خود چهار پنجم را به مصرف خانواده و یک پنجم را به خزانه دولت تقدیم کنند در هنگام قحطی به واسطه این یک پنجم ها مردم مصر توانستند 7 سال قحطی را پشت سر بگذرانند این حکم در ترجمه کتاب مقدس به فارسی خمس ترجمه شده است این ریشه ی اولیه خمس است . که سابقه ی انرا نشان می دهد.
اهل سنت معتقدند که خمس فقط به غنیمت جنگی تعلق می گیرد اما علمای تشیع در پاسخ به این شبهه می گویند معنای واژه ی غنیمت در عربی فصیح به معنای ماحصل کار و تلاش است . می توانید به کتاب تفسیرالمیزان ج9 ص 134 مراجعه کنید
حضرت حجت در توقیعی می فرماید : لعنت خدا و ملائکه و لعنت همگان بر کسی که یک درهم از مال ما را حلال بشمارد و لعنت خدا و ملائکه و همگان بر کسی که یک درهم از مال ما را بخورد در حالیکه حرام است .(منظور از مال امام زمان همان خمس است) وسایل الشیعه ج 9 ص 541
امام صادق فرمودند خمس خدا و خمس رسول و خمس ذوی القربی به ملاک قرابت رسول خدا، همه برای امام است و یتیمان و مساکین و درماندگان در سفر برای آل رسول است و سهم هیچ یک از ایشان بغیر ایشان داده نمیشود. تهذیب الاحکام ج4ص125
امام  صادق: خدایی که صدقه را برما حرام کرد حکم خمس را نازل فرمود تا در قبال حرمت صدقه برما ، خمس حلال باشد. وسایل الشیعه کتاب خمس ج2 ص337
امام رضا: خمس سهم سادات و امام و ابزار مهمی جهت تقویت دین و آیین ووسیله ای برای کمک به فقرا و نیازمندان شیعه و محلی جهت تامین هدایا و کمک ها به دشمنان متمایل به اسلام است علاوه بر این خمس نه تنها مال شمارا کاهش نمی دهد بلکه باعث دست یافتن به اموال بیشتر و پاک شدن گناهان و ذخیره ای برای جهان آخرت است بنابراین خود را از سعادت پرداخت آن محروم نکنید. وسایل الشیعه ج6ص375 باب 3 روایت2
پیامد ندادن خمس :
در مالی که خمس آن داده نشده نمی توان تصرف کرد مثلا غذایی که مشمول خمس باشد را نمی توان خورد
اگر با پول خمس نداده خرید و فروش کنید یک پنجم آن معامله باطل است . اگر با آن خانه بخرید نماز خواندن در آن باطل است .
این مطالب را حتما به همسرتان بفرمایید. اما در مورد سوال دوم حتما با دفتر مرجعتان تماس بگیرید احتمالا یک وقت به شما می دهند که حضورا برای این مسئله خدمت نماینده مرجعتان برسید.
یادتان باشید شیطان به هر حال برای دست یافتن به ما تلاش می کند تا یک منفذ ورودی پیدا کند از همان روزنه وارد می شود و تا فرد را به عمق هلاکت نکشاند دست برنمی دارد . همسر شما باید مراقب منفذی که شیطان برا یش پیدا کرده باشد . الان مالی که می خورید نمازی که می خوانید همه شبهه دارد . مراقب نسل تان باشید .......
۲۵ آذر ۹۴ ، ۱۸:۰۵ مامان طهورا
بیدار کردن ترتیبی منظورم اینه:
بجاى اینکه از همون اول بچه رو ساعت ٥ صبح برا نماز بیدار کنیم، از تابستون قبل از کلاس اولش شروع کنیم. مثلا ساعت ٨ هر روز صبح بیدارش کنیم بگیم قضاى نمازتو بخون دوباره بخواب. بعد از یه هفته ساعت ٧:٤٥ بیدارش کنیم. بعد از یه هفته ٧:٣٠ بعد ٧:١٥ تااااا کم کم که مثلا بشه ساعت ٦ و وارد وقت اصلى و درست نماز بشیم. یعنى میگم یهویی نباشه که نتونه بیدار بشه. اول به بیدار شدن عادت کنه بعدش زود و زودتر بیدار شدن عادتش بشه. چون شنیدم نماز بخصوص نماز صبح که به بیدارشدن نیاز داره یه کاریه که باید مثل تمام عادات دیگه شکل بگیره و آدم بهش عادت کنه وگرنه بعدا براش سخت میشه حتى اگه فلسفهشو بدونه و اینا. بعد به نظرم برا نماز صبح خود نماز نیس که مشکله اون بیدار شدنس که سختش میکنه. و من اگر به این روش به صورت ترتیبی جلو برم میتونم زود بیدار شدن رو براش عادی کنم و ضمنا بیدار شدن صرفا براى اقامه نماز رو براش جا بندازم. میگم این روش درست و خوبیه؟ 

بعد اینکه شما راه حلى براى اون دسته از بچه ها بخصوص دخترا  چون زود تکلیف میشن که مقید به نماز هستن ولی تند تند نماز میخونن دارید؟ واى خیلی بدم میاد بچم اونجورى نماز بخونه!!!!

یا اونایی که مقید هستن ولى هى تاخیر میندازن تو نماز تاااااا اخرین وقت نماز. فک میکنن دیگه چون تا غروب میشه نماز ظهر و عصرو خوند پس نیاز نیس همون اولش پاشن بخونن! من با خودم فک کردم یه راهش اینه که وقتى خودمون همون اول وقت میخوایم نماز بخونیم بش بگیم بدو عزیزم من منتظرتم با هم بخونیم. یا کارى که مامانم میکرد: الان امام زمان داره نماز میخونه بدو که پشت سرش باشی! خخخخخ! من در این مواقع راه نمیرفتم بلکه پرواز میکردم به سمت جانماز!!!!هههههههه یادش بخیر :) 
این دسته موخران که یه نمونهشو تو فامیل داریم حتى با دونستن اینکه نماز اول وقت فضیلتش بیشتره و فرشته ها تو یه صندوقچه از نور میبرنش بالا و نورش مثه خوشیده و سرررریع میره تو نامه اعمال و چندبرابر پاداش داره ولى نماز دیروقت نورش کم کمممه مثه اون ستاره هاى خییییییلی کوچولوئه که انقد کم نورن که فقط سوسو میزنن و خیلی آهسته بالا میره بى صندوق نور و بی فرشته و اینا.... اینا با دونستن تمام اینها نمازاشونو تاخیر میندازن. یعنى یگم بجز اینها چی بگیم بشون و چیکار کنیم؟
پاسخ:
بله روش خوبیه می شه انجامش داد تا عادت کنه .
تنها راهش اینه که با هم نماز بخونید .
می تونید با هم برید مسجد نزدیک منزلتون یا اگه نمی تونید با هم نماز بخونید 

سلام طهورا جان

میشه به من کتابایی معرفی کنین که شناختم از دین بیشتر بشه

من همیشه دوست دارم جواب این شبهه های بیخود رو حداقل توی ذهنم به خودم بدم ولی مطالعه من کمه

میشه کتابایی معرفی کنین که با این اوضاع متشنج امروزی اینقدر تردید توی دلم نیاد

راجع به زندگی معصومین ، شیعه ، تاریخ این نظام و نظام شاه

راستش من ته دلم هیچ وقت به اون سمت گرایش پیدا نمیکنم ولی  دوست دارم ته دلم قوی باشه هیچ شبهه ای منو نلرزونه اگر بتونم گاهی جواب هم بدم و ...

ممنونم

پاسخ:
سلام عزیزم دایره ی این کتابهای خیلی وسیعه ضمن اینکه من از میزان اطلاعات شما خبر ندارم اما با این احوال به روی چشم .
در مورد کتابهای تاریخ معاصر به کتابهای نوشته شده توسط آقای خسرو معتضد مراجعه کنید ایشان فرد مورد وثوقی هستند و می تونید اطلاعات خوبی داشته باشید من کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران رو هم که نوشته آقای نجفی و دکتر فقیه حقانی هست رو پیشنهاد می کنم 
در موارد دیگه کتاب ناگفته هایی از عاشورا نوشته آیت الله سید علی حسینی میلانی مجموعه کتابهای علامه عسگری رو خیلی قبول دارم و پیشنهاد می کنم کتاب سیری در صحیحین نوشته آیت الله نجفی هم کتاب خوبیه
سلام خوب هستید؟توی پست قبل یه کامنت گذاشته بودم سه تا سوال از خدمتتون پرسیده بودم،ظاهرا نرسیده،درسته؟
اشکال نداره دوباره میپرسم..
سوال اول.توی بررسی ملاک های صحیح ازدواج،من معتقدم که زن باید أهل قناعت کردن باشه،اما مرد هم از لحاظ اقتصادی باید یه حداقل هایی داشته باشه و حمایت خانواده ها از زوجین تمام عیار نباشه و اگر یکی از زوجین مریض شد یا هر چیزی،از پس هزینه دوا و دکترشون بر بیان و نخوان زنگ بزنن به پدر داماد که لطفا پول بدید ما از پس هزینه بیمارستان برنمیایم.کلا بنظرم مستقل بودن مرد مهمه چون زن میخواد به مردش تکیه کنه.حتی دیدم توی یکی از پستاتون در جواب به دوستی گفته بودید که اگر خواستی بری تولد دوستت،و اگر بری از خانواده شوهرت پول بگیری میگن حالا نمیشه نری؟!یایه جواب این چنینی که هم زمینه دخالته هم اختلاف و مشکلات دیگه.اما یه نفر به من گفتن این مسلمانی نیست و رئالیسمه و مسلمان کسیه که معتقده خدا از جایی که گمان نمیبره روزی میفرسته و بعد مثال ماجرای ازدواج حضرت موسی(ع) که هیچ در آمدی نداشتن اما به پشتوانه پدر عروس ازدواج کردن.
نمیدونم کدومش درسته،اگر نظر من درسته،پس تکلیف ازدواجهای دانشجویی چی میشه به ویژه توی رشته های پزشکی که طول تحصیل و رسیدن به درآمد زایی بسیار طولانیه و شغل پاره وقت هم نمیشه داشت چون در سالهای پایانی تمام وقت در بیمارستان هستند...
چقدر طولانی شد.ایشالا بقیه اش توی یه فرصت دیگه..البته شاید هم کامنت قبلیم و سه تا سوالم رسیده باشه.
ممنون که خواهرانه هستید و کمک میکنید..واقعا ممنونم😊
پاسخ:
سلام بله این کامنت رو پاسخ دادم . اگر بگردید پیداش می کنید. 
در مورد مثالی هم که از حضرت موسی زدید ایشون از امکانات پدرخانمشون استفاده کردند اما در ازای آن هفت سال برای ایشون کارکردند . 

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
********** ******* ****** **** * ************** ** *** ** ** ******
***** *** ***** *** **** ** **** *****
**** ** **** ***** **** ** ***** ** ***** ****** ***** * ****
***** ** **** **** **** **
**** *********** *** **** ************ **** ********* ******* *** ****** ***** ** **** *** ******
***** *** ** **** **** **** ** **** *** ***** **** ******** *****
** **** *******
****** **** ** **** *******
** **** ** ****** **** ******
**** ****** ** ***** ******* ****** ** **** ***** **** **** **** *** **** **** ***** ******** **** *****
** ** ** **** ***** **** *** **** **** *** **** ** ****** **** **** **** ***** **** ***** *******
** **** ** *** **** *** **** ***** **** ****
***** ** ********** **** ***** **** ** ****** **** * **** * **** * ** ****** ****** **** *** *** *** ******
*** **** *** ****
***** **** ** **** ** *** ****** ** ****** **** * ***** **** ** *** **** **** ****

پاسخ:
سلام . خب الحمدلله که مطالب به درد بخور بوده ازش استفاده کنید . 
چه جوری شده ؟ 
اینکه از نفس تان تبعیت می کنید مشکل فقط شما نیست همه ما از نفس مان تبعیت می کنیم اما برای اینکه افسار این نفس دست خودمان باشد باید تلاش کنیم به همین راحتی نمی شود که یک جاننشینیم و فقط متاسف باشیم که چرا تبعیت می کنیم و بعد هم هیچ تلاشی نکنیم باید خیلی زحمت کشید کار کرد تلاش کرد به این راحتی ها هم نیست اما نشدنی هم نیست یک مدت که روی نفس تان مراقبت کنید هم جسمتان عادت می کند هم روحتان
شبها زود بخوابید و کم کم عادت کنید به هر نحو که شده صبح باشنیدن صدای ساعت بلند شوید استادی داشتیم که می فرمود اگر شیطان مرتب بیخ گوشتان زمزمه می کرد که بخواب بخواب بهش بگید باشه می خوابم اول برم یه لیوان آب خنک بخورم بعد می خوابم . وقتی هم که بلند شدید و آب خنک خوردید دیگر اصلا خوابتان نمی برد.
کنکوری بودن دلیلی برای روزه نگرفتن آنهم روزه واجب نیست کار شما توجیه فقهی نداره . کنکور واجبه یا روزه ؟ مگر اینکه برای بدن شما آسیب رسان باشد.
نماز شب 4 تا نماز دورکعتی داره مثل نماز صبح بعد یه دورکعت بنام نماز شفع که بعد از حمد سوره فلق و در رکعت بعد ، بعد از حمد سوره ناس رو می خونن . یه نماز یک رکعتی هم هست بنام وتر که بعد از حمد سه بار توحید یک بار فلق یک بار ناس و قنوت هست که شما یک بار استغفار بگید کافیه و یکبار هم بگید اللهم اغفر للمومنین و المومنات 
اما برای شروع شما تا چندماه همون دورکعت شفع و یک رکعت وتر رو بخون تا عادت کنید
نه هم نماز قضاهات رو شروع کن بخون هم نماز شب . با هر نماز واجب یه نماز قضا بخون . مثلا دورکعت نماز واجب صبح دو رکعت هم نماز قضای صبح
باید سعی کنید عالم بی عمل نباشید عالمان بی عمل همچو زنبورند لاکن بی عسل
سلام طهورای عزیزم 
شوهرم هر سال چکاب میده مشکل پزشکی نداره من فکر میکنم که این کارهایش حاصل یادگیری دوران کودکیش است پدری معتاد داشته که مدام مادرش را آزار میداده.از تعریف هایی که مادر شوهرم کرده میبینم که رفتار های پدرش را تکرار می کند.رابطه شوهرم با پدرش زیاد خوب نبود اما الان که مریض شده بسیار برایش دلسوزی می کند.اما با مادرش بسیار دلسوزانه رفتار می کند در حد افراط.انگار شوهرم انتقام مادرش را می خواهد از من بگیرد. من نمیدانم در این مواقع رفتار درست چیست؟سکوت؟جواب داد؟حلال کن وقتت را گرفتم.همین که اینجا حرف میزنم کلی سبک میشوم.
پاسخ:
سلام عزیزم ممکنه حدس شما درست باشه . در این صورت حتما بهتره ایشون به یک مشاور مراجعه کنن . 
اما من فکر می کنم رفتار درست از طرف شما رفتاری هست که ایشون رو تحریک بیشتر نکنه وقتی در اوج عصبانیت ایشون بهش می خندید ایشون بدتر تحریک می شه و اعمال بدتری نشون می ده . مرتب جواب پس دادن هم در اون لحظات بحرانی کار رو خراب تر می کنه می تونید وقتی شرایط آروم شد باهاشون حرف بزنید . بهترین کار اینه که در اون لحظات سکوت کنید. حتما خودتون هم این مسئله رو امتحان کردید و تجربه اش را دارید وقتی سکوت می کنید ایشون احتمالا زودتر این لحظات بحرانی رو پشت سر می گذرانند
این چه حرفی هست خوشحال می شم که حرفهاتون رو بشنوم من وظیفه ام رو انجام می دم
۲۳ آذر ۹۴ ، ۲۳:۰۵ زینبـــــ
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

سلام طهورا بانو جان

دلم براتون تنگ شده بود

البته که حق دارید منو یادتون نیاد

خیلی وقته حرفی نزدم به دلایلی اما مثل همیشه میخونمتون

خداقوت

**** ** ****** **** ***** ****** ***** **** **** ****

**** ***** **** ** **** **** **** ****

******* *** ** **** *** **** ***** **** * *** **** ***** ***** ** **** **** ** **** ******* *** ***** ******** **** ***

**** ***** **** *** **** ** ******** ***** ****** ** **** ******** **** ***** * **** ******* ** ***** ***** ****

* ***** *** ***** *** *** ** ***** **** ** ****** ******* ** ****** ** ******* ***** ** **** ***** * ***** ****** **** ****

*** ***** *** ***** ** *** ********

*** ** **** ***** **** ** ***** **** ** **** *** ******* ****** ***** **** **** **** ****** *** **** *** ** ****** *** *** *** ** **** ***** ***** ** ***** ***** ***** ****** ***** *** **** **** ************** ****** ** ** ****** ***** ***

****** ** *** *******

*** ****** ***

پاسخ:
سلام عزیزم ان شاالله که موفق باشید . متاسفانه من هیچ اطلاعی از حوزه دانشجویی ندارم همین طور از گرایش های مربوط به آن . شرمنده و متاسفم که نتونستم کمکی بکنم
۲۳ آذر ۹۴ ، ۱۸:۵۷ نجمه خانم
سلام 

حیف که واقعیت نداره 


حیف که میگن شما خودتون صدای سهدا رو شنیدید؟ 
مطمنم صداشونم ضبط می کردن باز می گفتن میکسه!
پاسخ:
سلام عزیزم . متن وصیتنامه واقعیت داره 
۲۳ آذر ۹۴ ، ۱۶:۴۳ بانوی گمنام
سلام طهورا جان خوب هستید ؟
همیشه از مطالب ناب شما استفاده میکنم و همیشه در همه احوال زندگی پست هاتون چون نصیحتی خواهرانه  به کار میگیرم
مطلبی که در پست نوشتید شاید برای عده ای سوال ایجاد شده باشه که این سخنان برای کدام شهید هستش باید بگم که

وصیت شهید سعید زقاقی به مادرشان
مادرم، زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن، زمان تشییع و تدفین من هم گریه نکن، فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش کنند و زنان ما عفت را. وقتی جامعه ما را بی‌غیرتی و بی‌حجابی فرا گرفت گریه کن که اسلام در خطر است....

التماس دعا
پاسخ:
سلاااااااااااااااااام . الهی که خدا شفاعت شهدا در آخرت و همراهی و دعای خیر آنها در این دنیا رو نصیبتون کنه . یه دنیا ممنون . خیلی لطف کردی عزیزم .
سلام
امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که هستید
پاسخ:
سلام عزیزم حالت چطوره . به فکرت بودم . حال مادرتون چطوره ؟ به خودت مسلط شدی ؟ شرایط خوبه
بانوجان زن و شوهر از لحاظ فکری و اعتقادی باید مثل هم باشن؟من ی خواستگاری دارم خیلی ادم خوب و صادق و قابل اعتمادین،کلا ادم خوبین،ولی من از لحاظ اعتقادی دلم میخواد همسرم خیلی قویتر باشن،مثلا من خیلی اهل مطالعه زندگی بزرگان و تلاش برای تغییر خودم و ارزوی شهادت و بندگی و...هستم ولی ایشون انچنان تو این عواملم نیستن
یکی دیگم اینکه اگه اقایی تو خواستگاری بگه تمییزی و اراستگی خانم براش مهمه بده ینی؟ادم میترسه ک همش باید ب سر و وضعش برسه،اخه من دختر ساده ای هستم و اهل ارایش واینانیستم
نمیدونم چیکارکنم،کممممممممک
پاسخ:
باید هم کفو هم باشند یعنی لااقل تا 70 درصد با هم هماهنگی داشته باشن از هر لحاظ . اعتقادی علمی سطح خانوادگی و .... اگر فکر می کنید این مقدار با هم هماهنگی دارید می توانید وارد مراحل بعدی بشید . اما من پیشنهاد می کنم قبل از اینکه تحقیقات برید نماز استخاره بخوانید . کیفیت این نماز رو در کامنت های پست های قبلی توضیح دادم.
به این راحتی نمی شه نتیجه گیری کرد با یک جمله ای که شما می فرمایید نمی تونم بگم منظورشون ا زاین تمیزی و آراستگی چیه . ممکنه ایشون مشکل وسواس داشته باشن . این مسئله از طریق مشاوره شناسایی می شه نه به این سادگی . بعد هم شما وقتی ازدواج می کنید دیگه دختر ساده ای بودم اهل آرایش نیستم نباید وجود داشته باشه باید از نظر ظاهر اونی بشید که همسرتون دوست داره آرایش کردن و شیک بودن برای رضایت همسر مستحب هم هست اگر شما برای همسرتون شیک و آراسته نباشید بعضی دختران توی خیابان و بعضی زنهای توی مترو جای شما را خوب می توانند برایش پر کنند و وقتی کار از کار گذشت برای شما جای گله و شکایت باقی نمی ماند
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
****** ****** *********** ** ***** **** ****** **** ****** ** **** ** ** *** **** **** ** ***** **** ****** ****** ****** **** ** **** *** ***** **** *** ** ********** *** **** ** *** *** ** *** **** *** **** *** *** *** *** ** *** ********** *** **** ** *** *** **** **** ********* ** ** **** ** ***** ***** *** * ** ****** ***** *** *** ** ********** **** *** *** *** **** ***** **** * ** **** *** **** ***** *** ********* ***** ** **** ***** *** ********* ****** *** *** *****  *** ***** **** ***** *** ***** ***** *** *** * **** *****  **** ***** *** *** *** **** ****** **** ***** ***** **** ***** ********* ******
پاسخ:
سلام . خب چرا فحاشی می کنه ؟ دلیلش عصبانیت زیادی که دارن نیست ؟ اگر این طوره باید دلیل عصبانیت مشخص بشه و از همان جا جلوش گرفته بشه . یعنی اصولا تلاش بشه که اون عصبانیته اتفاق نیفته و کار به این جا نرسه . همسر شما بلافاصله بعد از این عصبانیت ها و فحاشی ها آروم و پشیمان می شن ؟ اگه اینطوره شاید به لحاظ پزشکی مشکل دارن که با یک آزمایش ساده خون مشکل شناسایی و حل می شه فکر نکنین موضوع خاصی هست نه اغلب کسانی که دچار فقر آهن هستن یا مشکل تیروئید دارن یکی از عوارضش همین عصبانیت های آنی است که با تجویز قرص های ساده تا حد زیادی حل می شه 
طهورا جان سلام
من این پست رو در جواب سوال سوگل جان در خصوص حوزه گذاشتم. اگر براتون ممکنه بهشون برسونید.

سوگل جان 
من خودم فنی خوندم ولی علاقه داشتم مطالعات دینی هم داشته باشم. البته فراغت حوزه علمیه رفتن رو هم نداشتم.
چند سال پیش با حوزه دانشجویی آشنا شدم. حوزه ای که معارف و مبانی دینی رو در حد 60 واحد درسی ارائه میده و کلاس هاش چهار و پنج شنبه ها تشکیل میشه تا دانشجوها هم به دانشگاه برسند هم کلاس های اینجا. از فارغ التحصیل ها با سن زیر 35 سال هم پذیرش دارن.
من خودم اول حوزه دانشگاهم ثبت نام کردم. اساتیدش خیلی با روحیاتم نخورد ولی بعد با حوزه دانشجویی مرکزی بانوان فاطمی آشنا شدم که خیلی اساتید خوبی هم داره.
درس های حوزه دانشجویی مثل حوزه علمیه جامع نیست و به نحوی فقط فتح بابی برای آشنایی با دینه. مباحثی مثل کلام اسلامی، فقه، تاریخ اسلام، ترجمه مفاهیم قران و ... هر کدوم در حد چند واحد درسی. برای آدم هایی مثل من که فراغت حوزه علمیه ندارن خوبه.
توی دانشگاه های 30 تا شهر دیگه هم حوزه برقراره. البته از سطح اساتیدشون بیخبرم.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به hodat.ir برید و شماره تماس های مراکز حوزه رو از اونجا ببینید. 
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام عزیزم
** **** *** **** ** ****** ***** ** ***** **** * ****** *** *** **** ******* *** ***************** **** ******* ***** ** *** ** ***** *** *** **** ** ****** **** ***** ** *** *** ***** ** ***** ***** ******** ** ****** ** ** ****** **** ** ***** ******* ** ****** ** ** **** ********* *** *****
پاسخ:
سلام سیمای عزیزم . خدا ان شاالله به صبر شما برکت بده.سراپا گوش هستم . اگر هم کاری از دستم برنیاد دعا که می تونم برات بکنم حرفات رو می شنوم لااقل سبک می شی . 
سلام طهوراجان
من دیدم سخنرانی های حوزتون رو.خیلی عالی بودن.توو بین خانمها دنبال شما میگشتم.
البته فکر کنم یکی دو نفر بیشتر روبنده نزده بودن که حدس زدم یکیش شما باشد.😊
پاسخ:
سلام. بله دو سه نفر بیشتر نیستیم. 
سلام
بسیار زیبا بود.چه وصیت نامه جالبی...

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام طهورا بانو ثبت نام حوزه شروع شده من امروز رفتم اطلاعات بگیرم 5روز در هفته س سیستم هم سیستم دانشگاهه منظورم شروع و پایان ترمها و امتحاناو...منتها چون 5روز در هفته از ساعت 8تا 1هست من یه کلاس دیگه هم میرم هم تدریس و هم اموزش زبان ...خوب فعالیتها و مارای دیگه هم میخام انجام بدم که لا رفتن به حوزه فک کنم همش تعطیل شه..چون ساعات کلاس و درس خوندن و..دیگه فراغت خیلی کمی برام میذاره هرچند که بچه ندارم موضوع مهمتر اینکه شوهرم میگه اینجا جون سطح تحصیلات میتونه حتی از سیکل هم باشه دیپلم باشه..مث من کارشناسی باشه...اونقدر نمیتونه بهت کمک کننده باشه چون طرز فکر و برداشت از مسائل و ...دیدگاهها متفاوته میگه برو حوزه دانشجویی تحصیلات بالاتره وهمفکرتر هستین و این توی شهر ما وجود نداره!!ولی از اونجایی کهاحتمال 90درصد ان شاا... سال دیگه به خاطر درس شوهرم به شهر بزرگ میایم بتونم برم..شوهرم یه حاج اقایی رو میشناسن که ارشد برق داشتن رفتن مشهد این حوزه دانشجویی الان هم دیگه حاج اقا شدنو اینا...نظر شما چیه؟یه چیز دیگه این حوزه برای خانوماوجود داره؟از کجا اصن اطلاعات میتونم بگیرم؟و اخرین چیز اینکه من هیچ شنلختی از حوزه ندارم. جو خانوادگی که توش بودم حوزه رو به هیچ عنوان نمیپذره تنها موافقم و مشوقم شوهرمه هدفم از رفتن حوزه فقط شناختن بهتر دینم هست. که تو این جامعه شورواشور بتونم ازش دفاع کنم...شوهرم میگه هدف دیگرت تبلیغ باشه که فعلا در گنجایش ذهن کوچک من نمیگنجه!!از این قسمت به بعد رو لطفا حذف کنین ا** ****** **** ** **** **** ** **** ***** **** ** **** ** ***** **** ***** **** * ** **** ** **** ***** * ***** ****** *** ***** ** ***** *** *** *** ***** ***** ** **** *** ***** ***** ***** ** **** ***** *********** ***** ***** ** **** ** ** ********* ****** ** *** *** **** ** ***** **** ***** ** ***** **** **** *** * **** ** **** * ***** ***** ****** **** **** **** *****
پاسخ:
سلام عزیزم. بله ایشون درست می فرمایند معمولا توی حوزه سطح علمی افراد با هم متفاوته . شما می تونید حوزه ای رو برید که عموما سطح علمی ها همتراز هم است . اگر هدف شما از رفتن به حوزه داشتن مدرک تحصیلی نیست برای رسیدن به این منظور که اطلاعات دینی تان را بالا ببرید می تونید وارد حوزه هایی از شهرتون بشید که آزاد هستن این حوزه ها معمولا از افراد با مدارک علمی خاص ثبت می کنند مثلا زیر دیپلم نمی پذیرن و اغلب کسانی که وارد می شن سطح های بالا دارن البته اگر این حوزه ها در شهر شما باشه . حوزه های دانشجویی خیلی بهتر هست چون سطح علمی ها بالاتره اما این دلیل نمی شه که همه به لحاظ اعتقادی هم در یک سطح باشن چون ممکنه درک اعتقادی افراد با هم متفاوت باشه . در مورد شهر مشهد من اطلاعی ندارم از یار طلبگی بپرسید البته ایشون هم فعلا شاید امکان پاسخگویی به شما رو نداشته باشن اما شما کامنت بگذارید براشون . 
جو حوزه بستگی به حوزه ای داره که توش وارد می شید . درست مثل خود دانشگاه . اما از نظر فرهنگی و اعتقادی به لحاظ سلامت ، قابل مقایسه با دانشگاه نیست . از نظر علمی هم بستگی داره به اساتیدش . شما اگر برید مشهد می تونید از حوزه های خوب با اساتید برجسته استفاده کنید در مورد اینکه کدوم حوزه وارد بشید اینکه حوزه رسمی برید و کجا برید و یا حوزه آزاد برید همه رو از یار طلبگی بپرسید
کاش حقیقت داشت.
متاسفانه به صحیح ترین شکل ممکن هم که نهی از منکر میکنیم باز با بازخوردهای بدی روبرو میشیم.
پاسخ:
سلام . واقعا چنین شهیدی و چنین وصیتی وجود دارد.
بله اغلب اوقات همین طور هست که شما می فرمایید

سلام

ممنون بابت متن زیبا بسییییار تکان دهنده بود،چه روش خوبی برای امر به معروف خیلی اثرگذار است که یک نفر برای خاطر حیای تو گریه کند...

آیا این ماجرا حقیقی بود؟خیلی دوست دارم بدانم در واقعیت همچنین کاری روی یک نفر موثر بوده است یا خیر

بازهم ممنون

پاسخ:
سلام . این چند روز حوزه ما مراسم داشت . روز اول سخنران آقای عالی بودن روز دوم آقای پناهیان تلوزیون هم سخنرانی ها رو نشون داد اگه دیده باشید. خلاصه اینکه وقتی داشتم از سخنرانی آقای پناهیان برمی گشتم وصیتنامه این شهید به مادرش رو دیدم . یه لحظه این مطلب به ذهنم اومد و نوشتمش . شهید واقعا بوده چنین وصیتی هم داشته اما واقعه ساخته و پرداخته ی ذهن من بود
سلام، امان از دل مادران و همسران و دختران شهدا.و لعنت بر کسانی که دانسته و ندانسته ،ماهواره رو مهمان خونه های مردم کردند .
۲۱ آذر ۹۴ ، ۲۲:۰۷ سیده ای که شفا گرفت
کاش فرشتگانی که باید پیام های ناب را به انسان های خوب خدا برساند هویدا بوندند
کاش همه چیز زیر حجاب نفسانس ما نبود.....


حلول بهار اول مبارک بانو التماس دعا
پاسخ:
سلااااااااااااااااااااااااااااااااام عزیزدلم استاد خوبم بزرگوار .. حالت چطوره ؟ چه خبرا؟ وضعیتت خوبه ؟ 
سلام سیده بانو
امروز دقیقا همون روزیه که باید برای شهدا گریه کنیم.
باید با صدای بلند اهدافشون روفریاد کنیم و باید خیلی کارهای دیگه انجام بدیم.
نباید بذاریم یاد شهید و نام شهید و فعل شهید کم رنگ یا بی رنگ بشه.
انشاءالله که حافظ خونشون باشیم.
مخصوصا در این زمان که مردم جهان به سمت انقلاب عظیمی پیش میرن.
سلام
خدایا صاحب الامر والزمان مارا برسان ....
.
.
.
ای خدای مهربون چقدر صبوری
بانو جان من با اجازه متن رو کپی کردم واسه دوستام فرستادم البته با ذکر منبع
بعضی آدم ها لیاقت خوبی رو ندارند وقتی با آنها خوبی بدیشان بیشتر می شود ببخشید دلم گرفته
با دیگران بسیار مهربان است هیچ کس اورا نمی شناسد
سلام
دیگه زدم به سیم آخر می خوام لج کنم من که تا حالا بهش محبت کردم و مواظب بودم ناراحت نشه واون تا یک اشتباه کوچک از من سر میزد بدترین حرف ها رامیزد و دل می شکست.بعد از مدتی دوباره مهربانی (که حالا فکر مکنم مصنوعی است و برای رفع نیاز)و بخشیده میشد.من خسته ام از این تکرار اگر ظرف هم چند بار بشکند دیگر نمی شود بندش زد این که دل است.اما یک تصمیم گرفته ام می خواهم عمدا عصبانیش کنم واو درون آلوده اش را خالی کند و من بی اعتنا بخندم چون وقتی میبیند ناراحت میشوم بیشتر می گوید.می خواهم دیگر بچه دار نشوم تا او که عاشق بچه است حرص بخورد .نگو آدم بدی هستم فقط خسته ام...
پاسخ:
سلام عزیزم ان شاالله که خداوندمهربان به دلهای همه ما صبر در مصائب و سختی ها عطا کند . من حرفی نمی زنم که آزردگی تان بیشتر شود فقط یک جمله : این راهش نیست
۲۱ آذر ۹۴ ، ۱۸:۱۲ یا زینب(س)
کاش همه مثل دخترک این روایت شما بودند....

کسی که حیایش مرده از خون شهداهم حیا ندارد...

خداوند هدایت کنه همشونو
۲۱ آذر ۹۴ ، ۱۷:۴۳ شیرین بانو
سلام علیکم
بانو بنده فقط محض دریافت رمز عبورهای شما در بلاگ تشکیل وبلاگ دادم!
رمز را مرحمت بفرماییذ
البته سر زدم به بلاگفاتون ولی مطالب رمزدارتون نیستشون!!!
بخصوص اون که راجع به مهریه بود :(
پاسخ:
سلام .نه من اصلا مطالب رمز دار رو به دلایلی اصلا وارد اینجا نکردم .
وا... بود که نیست ؟! نمی دونم سر می زنم ببینم چی شده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">