فرازونشیب زندگی طلبگی ما(همنفس طلبه)

هم قدم تا خدا آباد

همنفس طلبه

طبقه بندی موضوعی

نکته کلیدی برای پرورش فرزند ولایت مدار

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ق.ظ

وقتی پدر و مادر احترام هم را جلوی بچه رعایت کنند بچه ولایت مدار می شود.

یعنی زن ابهت و اقتدار و غرورو فرماندهی همسرش را حفظ کند . مرد هم نسبت به همسرش مهربانی و دلسوزی داشته باشد .

مادر باید بحث ولایت مداری را نسبت به پدر برای بچه ها جا بیندازد اگر اقتدار مرد شکسته شود دخترها در حجاب مشکل پیدا می کنند و دست به تبرج می زنند.

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۲۳
سیده طهورا آل طاها

فرزند ولایی