فرازونشیب زندگی طلبگی ما(همنفس طلبه)

هم قدم تا خدا آباد

همنفس طلبه

طبقه بندی موضوعی

چه وقت به خودمان شک کنیم؟!

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ

نیازهای مرد : 1- داشتن محیط خانه ای که آرام باشد.2- حداقل نیم ساعت اول با او مثل مهمان رفتار کنیم.3-به خانواده همسر خصوصا مادرشوهر احترام بگذاریم. 4- اهل تفریح و گردش باشیم چرا که مردها عموما تفریح را دوست دارند. 5- در زمینه مالی و اقتصادی سرکوبگر نباشیم و به او اعتمادکنیم. 6- به نیازهای خاص او توجه کنیم چرا که عدم توجه به این مساله او را خشن می کند.7- یادمان نرود همان طور که اغلب زنها بچه هایشان را بیشتر از همسرشان دوست دارند مردها هم اغلب مادرشان را بیشتر از همسرشان دوست دارند این دوست داشتن غریزی است . روی نقاط ضعف او دست نگذاریم یکی از نقاط ضعف مرد مادرش است .

 

**چه وقت به خودمان شک کنیم ؟ وقتی دیدید در خانواده یا جمعی وارد می شوید و جمع از حضورمان آزرده می شودباید به سلامت روان خود شک کنیم . همین طور اگر دیدیم مشکل آفرین شده ایم و به واسطه ی زیاد عصبی شدن اسباب رنجش و ناراحتی اهل خانه را فراهم می کنیم باید به سلامت روان خود تردید کنیم.

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۰۴
سیده طهورا آل طاها

شک